viernes, 20 de abril de 2012

L'eliminació dels residus

· La reduccio o minimitzacio de residus busca solucions tecniques per eliminar o reduir la quantitat i la perillocitat dels residus que es generan industries o en els productes fabricats


· La reutilitzacio fomenta l'habit perdut de reaprofitar els productes . En l'ambit industrial s'aplicaa a diposits de productes que poden ser utilitzats diverses vegades : palets , carros portaenvasos ...


· El reciclatge busca la valoracio del residu , que pot reincorporar-se al proces de fabricacio del mateix produxte o d'altres .

lunes, 16 de abril de 2012

La generacio de residus

· Residus industrials son els materials solids , gassosos o liquids resultants d'un proces de fabricacio ,el productor oposeidor dels quals te voluntat de desprender-se .


· Residus minicipals son els residus generals en el consum domestic, del comerç o d'oficines o serveis . S'associen generalment a productes de consum , entenent que son productes finals o els seus envasos